• Decentralisatie Zorg Gemeenten

Per 1 januari 2015 zijn de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en de Jeugdwet in werking getreden. Een operatie waarin de (financiële) risico’s voor de gemeente zijn toegenomen.
Voor de gemeente Rotterdam heeft Dekker IT Services met succes het projectmanagement voor het ICT gedeelte verzorgd. Resultaat was dat op 1 januari 2015 de zorg verleend kon worden, dat de zorgleveranciers via elektronisch berichtenverkeer hun opdrachten ontvingen en dat er vanaf die datum elektronisch declaraties konden worden ontvangen en verwerkt én dat de eigen bijdrage van de burgers kon worden vastgesteld en gefactureerd.

Een succesvolle initiële implementatie betekent overigens nog niet dat het werk gedaan is; in mei 2016 is dit artikel van de hand van ZORG verschenen in de Automatiseringsgids.Zorg Optimalisatie en Realisatie Gemeenten

6 Deskundig zelfstandigen – allen vanuit samenwerking in Rotterdam- hebben onder de toepasselijke naam ZORG de handen ineen geslagen en bieden als groep haar diensten aan om gemeenten te ondersteunen op gebied van processen en ICT in de gehele zorgketen, voor zowel Jeugd als Volwassenen.

Het ZORG dienstverleningsconcept
1. Een van onze professionals voert een  vrijblijvend intakegesprek.
2. Een onderzoek wordt uitgevoerd  door één of twee van onze specialisten en advies wordt uitgebracht. 
3. Optioneel: Er kan voor gekozen worden om ZORG in het vervolgtraject in te zetten; noodzakelijk is dat zeker niet. Dat kan gaan om een check-up na verloop van tijd tot projectmanagement en hands-on inzet op de  verschillende onderdelen van de keten.

Wilt u weten of uw organisatie zwakke plekken heeft in de informatieketen? Heeft u problemen op het vlak van berichtenverkeer? Is uw declaratie en facturatieproces niet op orde? Wilt u innovatiever producten inkopen, maar kunt u niet goed overzien wat dat betekent voor de inrichting van uw applicaties en de betaalstromen? Team ZORG kan u hierin helder en snel ondersteunen.

Team ZORG zoekt pilot-gemeenten met uitdagingen op gebied van Zorg om het concept te bewijzen en om dat concept samen verder te perfectioneren.