Programmamanagement
Dekker IT Services gelooft in methodisch werken. Bij programmamanagement is dat niet anders. Uiteraard is iedere organisatie en is iedere uitdaging verschillend maar er zijn hier -net als bij projectmanagement-  een aantal principes van toepassing die het verschil betekenen tussen succes en mislukking.

Dat begint al bij de vraag of het hebben van een programma opportuun of terecht is en zo ja: om welk soort programma het dan gaat. Ook  bij programmamanagement is het hebben van een volledige organisatie, een kraakheldere besturing en een even duidelijke rolbeschrijving, -invulling en -vastheid de eerste voorwaarde bij de opstart.

Dekker IT Services kan vanwege haar ervaring:

  • Adviseren in het aanlooptraject naar (mogelijke) programma’s
  • Programmamanagement verzorgen (MSP® gecertificeerd)
  • Interventie plegen bij problematische programma’s

Portfoliomanagement

Control, dat is de het resultaat van goed Portfoliomanagement.

Control over het efficiënt navigeren richting de bedrijfsstrategie én tegelijkertijd de dagelijkse operatie in het oog houden. Van planning naar oplevering dus van zowel de daily ‘ops’ als  toekomstdoelen met efficiënt gebruik maken van beschikbare en overwegend schaarse middelen.

Dekker IT Services is MoP® gecertificeerd en belangrijker nog, heeft veel ervaring met het realiseren van effectief en efficiënt portfoliomanagement. Indien nodig vanaf de grond opgebouwd.