Juist uitgevoerd projectmanagement is een groot goed.  Een goed begin is het halve werk is hier zeker van toepassing. Vooraf of tijdens een project kan -los van het werk van de projectmanager- veel voorkomen of gerepareerd worden.

De projectdiensten die Dekker IT Services levert zorgen voor een goede start, voor begeleiding tijdens het project en voor bijsturing of reparatie wanneer dat nodig is. In sommige gevallen wordt de rol van de zittende projectmanager overgenomen maar in de meeste gevallen gaat het om een gericht advies naar de projectmanager en de opdrachtgever.

Health Checks
Is het project (nog) gezond? Worden de risico’s gemanaged? Is het uiteindelijke doel nog in beeld? Wordt er op tijd actie ondernomen als zaken buiten tolerantie dreigen te raken? Een health check aan het begin van het project of kort na start van de uitvoeringsfase levert  tijdig waardevolle informatie op. Een health check wordt altijd ter plekke gedaan in nauw  persoonlijk overleg met opdrachtgever en projectmanager, met oog voor de situatie en organisatie. Wat ieder project én iedere organisatie is anders.  Een health check neemt gemiddeld ongeveer twee werkdagen in beslag. Snel resultaat van hoge waarde.

PID checks
Het Project Initiatie Document (PID) is het spoorboekje van de projectmanager en daarmee het belangrijkste document van ieder project. Een goed PID beschrijft niet alleen de op te leveren zaken in relatie tot tijd en energie die er aan besteed wordt (resources) maar ook de projectorganisatie en de beheersingsmechanismen. Dekker IT Services is zeer ervaren in het analyseren van concepten het verbeteren er van. Een gemiddelde PID analyse, inclusief een praktisch advies kent gemiddeld een doorlooptijd van 2 werkdagen. Ook hier: Een geringe investering met grote meerwaarde.

Interventie
In sommige gevallen dreigen projecten zonder ingrijpen te ontsporen of niet op tijd de bedoelde zaken op te leveren. In dat geval kan een interventie gepleegd worden. De projectmanagersstoel wordt dan overgenomen door Dekker IT Services. In overleg met de opdrachtgever wordt het plan getrokken; het begint in alle gevallen met een analyse van de situatie. Als het project nog levensvatbaar is kan deze na een nieuw getrokken plan worden voortgezet; als het project niet meer levensvatbaar blijkt te zijn kan geadviseerd worden het project definitief te beëindigen om verdere schade te beperken.